SPLITSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO


Splitsko dijabetičko društvo je dobrovoljna, nevladina i neprofitna udruga građana. Osnovana je 1947. godine od grupe entuzijasta - liječnika, medicinskih sestara i dijabetičara.


Ciljevi društva su:

- okupiti što veći broj osoba oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi način povezane s dijabetesom;

- osposobiti što veći broj oboljelih da upravljaju svojom bolešću i svojim životom uz pomoć Udruge i medicinskog osoblja;

- unaprijediti kvalitetu života oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji;

- omogućiti širenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignućima među oboljelima od dijabetesa;

- preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti što ranijem otkrivanju bolesti kod već oboljelih, poboljšati liječenje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes;

- osobito poboljšati skrb za oboljelu djecu i mladež.Ciljeve ostvarujeno kroz različite aktivnosti:

- razni oblici poduke o šećernoj bolesti: predavanja, radionice;

- organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovježbu;

- edukativni kampovi i dječije radionice;

- savjetovalište;

- informiranje o pravima na liječenje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.