Predavanje dr. Radman na temu:
"Alternativna mjesta za vađenje ŠUK-a"