Predavanje dr. Bezdrova na temu:
"Potrebe dijabetičara u zimskom periodu"