Okrugli stol na temu
"Dijabetes Jednaka skrb svima"