Akcija djece dijabetičara "Jabuka - izvor zdravlja"
u Marmontovoj 2006.g.