V. Koordinacija i susret udruga dijabetičara Dalmacije
Dubrovnik 14.04.2007. godine