IV. Koordinacija i susret udruga dijabetičara Dalmacije
Makarska 07.10.2006. godine