III. Koordinacija i susret udruga dijabetičara
Dalmacije - Ploče