Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Program obiljeavanja Svjetskog dana e?erne bolesti  u organizaciji Splitskog dijabeti?kog drutva od 10. 17. XI  2019. god

10.11.2019. (nedjelja)
11.00 12.00  - etnjom do zdravlja Prokurative oko Dioklecijanove pala?e - Riva11.11.2019. (ponedjeljak)
09.30 -11.00 - konferencija za medije predstavljanje svih doga?anja kroz ovaj tjedan
08.30-10.00  - mjerenje GUK-a i RR-a po gradskim kotarevima i u  ordinaciji  dr.Merim Bezdrov, ibenska 3

12.11.2019. (utorak)
08.30-10.00  - mjerenje GUK-a i RR-a po gradskim kotarevima, ordinacija dr.Mirjana Bezdrov,Dubrova?ka 60 , Poslovnica Salvus oltanska 2,
10.00-12.00 Otvoreni Dan udruge Ban Mladenova 9/I

13.11.2019. (srijeda)
08.30-10.00 mjerenje GUK-a i RR-a po gradskim kotarevima, u Splitsko-dalmatinskoj upaniji, Corporis -Ru?era Bokovi?a 7, Poslovnica Salvus oltanska 2,
16.00-18.00  - otvoreni Dan udruge - Upoznajte se s nama
18.00 javo plenarno predavanje u udruzi dr Merim Bezdrov na temu : to je novo u lije?enju e?erne bolesti tipa dva

14.11.2019. (?etvrtak)
08.30-10.00 mjerenje GUK-a i RR-a po gradskim kotarevima, - mjerenje GUK-a i RR-a mjerenje u Banovini,Corporis -Ru?era Bokovi?a 7, poslovnica tvrtke Salvus, oltanska 2,
10.00 12.00 i 17.00 - 20.00  Mjerenje GUK-a u ljekarni SD Varo,  City Center one,  Vukovarska 207, 1.kat  -  mag.pharm. Andrea Pavela  i drugim lokacijama
18.00 - javno plenarno predavanje u udruzi prof.dr.sc.Tina Ti?inovi? Kurir- pro?elnica Zavoda za dijabetes KBC Split, na temu :Dijabetes - zajedno do cilja
18.00 - 22.30 -  osvjetljenje Hrvatskog narodnog kazalita Split -  plavom bojom

15.11.2019. (petak)
08.30- 10.00 -mjerenje GUK-a i RR-a po gradskim kotarevima i drugim lokacijama

16.11.2019. (subota)
08.30 Cjelodnevni izlet na Kozjak HPD Mala?ka
Edukativno rekreativni izlet, hodanje je lijek uz sudjelovanje naih ?lanova 60-tak ?lanova.

17.11.2019. (nedjelja)
10.00 12.00 sportsko-rekreativni program djece sa e?ernom bole?u na Zvon?acu

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE
ODJEL ZA PATRONANU DJELATNOST
RAD U LOKALNOJ ZAJEDNICI (gradski kotarevi)  -  od 9 10 sati

 

UTORAK:
SPINUT
BA?VICE
KOCUNAR
KAMEN
NESLANOVAC
GRIPE

SRIJEDA:
MERTOJAK
PUJANKE
BRDA
SPLIT 3
MEJE
LU?AC-MANU
TRSTENIK
LOKVE

?ETVRTAK:
RAVNE NJIVE
SU?IDAR
VISOKA
NJAN
RNOVNICA
BOL
STOBRE?
KAMEN
PLOKITE
MEJAI
VARO
PODSTRANA
GRAD

PETAK:
LOVRET-DOBRI


Splitsko dijabeti?ko drutvo
Predsjednik Branko Luli?, dipl.ing.
Mob. 091 5851780

20191110

preventivno mjerenje e?era u krvi i krvnog tlaka

Preventivno mjerenje e?era u krvi i krvnog tlaka uz konzultacije s lije?nikom u naoj udruzi, Ban Mladenova 9/I, odrat ?e se dana
10. oujka 2022. godine (?etvrtak) s po?etkom u 10.00 sati.

opširnije

HALO HALO INFO TELEFON HSDU-a

Svakog utorka i ?etvrtka pozivom na broj
01 55 30 503 od 17:00 do 19:00 sati
moete razgovarati s naim deurnim stru?njakom/stru?njakinjom.

opširnije

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi drutva su:

okupiti to ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom

osposobiti to ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom bole?u i svojim ivotom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja

unaprijediti kvalitetu ivota oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji

omogu?iti irenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa

preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti to ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

osobito poboljati skrb za oboljelu djecu i mlade

Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

razni oblici poduke o e?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovjebu;

edukativni kampovi i dje?ije radionice;

savjetovalite;

informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

13+12=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za e?ernu bolest Sveu?ilina klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posve?ene dijabetesu

http://www.idf.org
Me?unarodna dijabeti?ka federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.