Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Klub Djece Dijabeti?ara

Revitalizacijom SDD-a 1993.g. po?ela je raditi skupina koja se bavi djecom dijabeti?arima. Tada je bilo tek 30-ak djece, koji su se nazvali Cukarini. Skupinu su predvodili vms.Liljana Repani?, g?a.Lidija Kueta i g?a.Joka Elizovi?. Organizirala su se predavanja i borilo se za prava djece dijabeti?ara, a sve u svrhu olakanja ivota sa dijabetesom.

1994.g. odran je prvi domjenak povodom Boi?nih i Novogodinjih blagdana u prostorijama Doma zdravlja uz skromne darove za djecu. Tijekom godina to je postalo tradicionalno okupljanje uz prigodne programe i nastupe djece osnovnih kola, tako da se broj djece i izvo?a?a zna popeti i do 200.

Jednom mjese?no se sastaju roditelji saznati svoja prava, pomau novim ?lanovima te uz odre?ena tematska predavanja obnavljaju znanja koje su stekli u Klinici. Od ve?ih akcija i radionica moemo izdvojiti: radionicu povodom Uskrnjih blagdana, akciju "etnjom do zdravlja", a povodom Svjetskog dana e?erne bolesti djeca u Marmontovoj ulici prodaju svoje radove kako bi prikupila sredstva za odlazak na ljetni kamp. U lipnju ve? devetu godinu za redom djeca idu na izlet u Radmanove Mlinice.

U organizaciji "Veliki za male" odlaze na edukacijsko rekreativni kamp u Tu?epe, gdje se po prvi puta suo?avaju sa samostalnim ivotom sa dijabetesom. Tijekom godine odravaju se predavanja o e?ernoj bolesti i o novostima u lije?enju te o inzulinskim pumpama koje vodi Dr.krabi?.

Djeca se sastaju svake zadnje subote u mjesecu u 10h.

Roditelji se sastaju zadnjeg ?etvrtka u mjesecu u 17.30.

Predsjednik i voditelj Kluba je Ante ?ovi?,
te ga za informacije moete kontaktirati na
mob. 091/ 763 47 37

Izlet na Blidinje - 11.02.2023.

Splitsko dijabetičko društvo organizira za svoje članove i podržavatelje jednodnevni izlet na ski-odredište Blidinje (BiH)
dana 11. veljače 2023.godine (subota)

opširnije

Konzultacije u SDD-u - XII 2022.

Splitsko dijabetičko društvo organizira konzultacije svojih članova sa djabetolozima iz KBC Split u Udruzi, Ban Mladenova 9/I

opširnije

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi drutva su:

okupiti to ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom

osposobiti to ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom bole?u i svojim ivotom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja

unaprijediti kvalitetu ivota oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji

omogu?iti irenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa

preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti to ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

osobito poboljati skrb za oboljelu djecu i mlade

Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

razni oblici poduke o e?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovjebu;

edukativni kampovi i dje?ije radionice;

savjetovalite;

informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

8+9=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za e?ernu bolest Sveu?ilina klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posve?ene dijabetesu

http://www.idf.org
Me?unarodna dijabeti?ka federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.