Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Program obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti 2022.

SPLIT, 31.10.2022.godine
Broj: 25 – X – 22
Program obilježavanja 14.XI-Svjetskog dana šećerne bolesti 2022.godine


07.11.2022. – (Ponedjeljak)
09.30 - Konferencija za medije

 

08.11.2022. – (Utorak)
08.30-10.00- Mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka po gradskim kotarevima
08.30-10.00 – Mjerenje GUK-a i RR-a u Upravi Grada Splita - „Banovini"
09.30-11.30 – Otvoreni Dan udruge
18.00-1930- Edukacija-radionica polaznika Ciklusa

 

09.11.2022.- (Srijeda)
08.30-10.00 – Mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka po gradskim kotarevima
– Ordinacija opće medicine Mirjana Bezdrov dr. med.(Dubrovačka 65)
-Ordinacija opće medicine Merim Bezdrov, dr. med.(Šibenska 3)
17.00-19.00 - Otvoreni Dan udruge

 

10.11.2022.- (Četvrtak)
08.30-10.00 – mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka po gradskim kotarevima
- mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka u tvrtki „CORPORIS",Boškovićeva 7
- Mjerenje GUK-a i RR-a u Upravi SDŽ
18.00-19.30 – Edukacija-radionica polaznika Ciklusa

 

12.11.2022. – (Subota)
08.30 – 17.30- Edukativni izlet na Kozjak (HPD Malačka)

 

14.11.2022. – (Ponedjeljak)
18.00- 19.30- Predavanje u Udruzi , Ban Mladenova 9/I
Prof.dr.sc. Tina Tičinović Kurir, dr med.-pročelnica Zavoda za dijabetes,
endokrinologiju i bolesti metabolizma KBC Split na temu :
„Edukacijom do bolje sutrašnjosti"
18.00 - 23.00 – Osvjetljenje u plavom HNK Split i fontane na Rivi

 

17.11.2022. – ( Četvrtak )
08.30-11.00 - Mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka „Ljepota zdravlja" –Šoltanska 2

 

21.11.2022. – (Ponedjeljak)
18.00 - Predavanje u Gradskoj knjižnici Marko Marulić
uz angažman Zdravstvene škole iz Splita (slavljenice 75.godišnjice postojanja)
Predavač je : Doc.dr.sc. Mladen Krnić
Na temu : „Istine i zablude o šećernoj bolesti"

 


P.S.: javna mjerenja po gradskim kotarevima, „Banovini" i Županiji obavljat će Patronažna služba Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

 

Dokument:

Program obilježavanja 14.XI 2022.

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi drutva su:

okupiti to ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom

osposobiti to ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom bole?u i svojim ivotom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja

unaprijediti kvalitetu ivota oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji

omogu?iti irenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa

preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti to ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

osobito poboljati skrb za oboljelu djecu i mlade

Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

razni oblici poduke o e?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovjebu;

edukativni kampovi i dje?ije radionice;

savjetovalite;

informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

12+6=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za e?ernu bolest Sveu?ilina klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posve?ene dijabetesu

http://www.idf.org
Me?unarodna dijabeti?ka federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.