Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Plan aktivnosti u 2019.godini

Plan glavnih aktivnosti SDD-a u 2019.godini

1. Redovito održavati individualno savjetovalište utorkom 09.30-11.30
    i srijedom 17.00-19.00 sati, uz uredovno radno vrijeme našega ureda.
2. Realizirati edukativni izlet na ski-odredište (Kupres ili Blidinje) sredinom veljače   
    2018.godine, u sklopu obilježavanja Valentinova
3. Realizacija radionica i igraonica za naše najmlađe
4. Realizacija okupljanja i djelovanja naših mladih  kroz našu udrugu i Savez
5. Početak  ciklusa edukacije – radionica u grupama  IV-VI  2019.godine
6. Aktivno sudjelovanje na XIV Kongresu osoba sa šećernom bolešću Hrvatske u Tučepima
7. Sudjelovanje na tradicionalnim Danima volontera Dalmacije (svibanj 2018.).
8. Realizacija naše velike akcije „Šetnjom do zdravlja - od jarbola do jarbola“, svibanj 2019.
9. Održavanje redovne izvještajne Skupštine Splitskog dijabetičkog društva
10. Edukativni izlet djece i roditelja u prirodu (Radmanove mlinice)
11. Obilježavanje 20.godišnjice otvorenja Centra za dijabetes u KBC Split (10.06.2019.)
12. Upućivanje bar 10-ero naše djece u zdravstveno-edukativne ljetne kampove
13. Psihološka podrška i pomoć djeci sa šećernom bolešću i njihovim roditeljima
14. Priprema i upućivanje naših 8 mladih za jedrenje Jadranom u suradnji sa udrugom
      „Mirno more“ iz Austrije i marinom Kaštela, rujan 2019.
15. Priprema i start ciklusa edukacije-radionica u grupama IX-XII 2019.godine
16. Aktivno sudjelovanje i odlazak na XXIII Koordinaciju udruga i Susreta dijabetičara
      Dalmacije u Omiš ( jesen 2019.)
17. Priprema i realizacija višednevnog obilježavanja 14.XI – Svjetskog dana šećerne bolesti
18. Realizacija bar 6 javnih plenarnih predavanja vrsnih stručnjaka o šećernoj bolesti
19. Pratiti javne natječaje, pripremiti projekte i javljati se na iste
20. Realizacija tradicionalnog „Božićnog programa za djecu sa šećernom bolešću“
21. Realizacija tradicionalne „Večeri slatkih“
22. Izdavanje biltena - časopisa
23. Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacije udruga dijabetičara Dalmacije, Hrvatskog
      saveza dijabetičkih udruga i zajedničkih djelovanja za skrb osoba sa šećernom bolešću.

                                                                  Splitsko dijabetičko društvo
                                                                     Predsjednik                                                                
                                                                     Branko Lulić, dipl.ing.

XIV Kongres osoba sa šećernom bolešću Hrvatske

Splitsko dijabetičko društvo organizira odlazak na
XIV Kongres osoba sa šećernom bolešću Hrvatske

koji će se održati 04.- 07. travnja 2019.godine u Tučepima

opširnije

Izlet na Blidinje 16.02.2019.

Splitsko dijabetičko društvo organizira za svoje članove jednodnevni izlet na ski-odredište Blidinje (BiH)

               dana 16.veljače 2019.godine (subota)

opširnije

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi društva su:

• okupiti što veći broj osoba oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi način povezane s dijabetesom

• osposobiti što veći broj oboljelih da upravljaju svojom bolešću i svojim životom uz pomoć Udruge i medicinskog osoblja

• unaprijediti kvalitetu života oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji

• omogućiti širenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignućima među oboljelima od dijabetesa

• preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti što ranijem otkrivanju bolesti kod već oboljelih, poboljšati liječenje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

• osobito poboljšati skrb za oboljelu djecu i mladež

Ciljeve ostvarujeno kroz različite aktivnosti:

• razni oblici poduke o šećernoj bolesti: predavanja, radionice;

• organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovježbu;

• edukativni kampovi i dječije radionice;

• savjetovalište;

• informiranje o pravima na liječenje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

7+13=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za šećernu bolest Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posvećene dijabetesu

http://www.idf.org
Međunarodna dijabetička federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.