Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Plan aktivnosti u 2019.godini

Plan glavnih aktivnosti SDD-a u 2019.godini

1. Redovito održavati individualno savjetovalište utorkom 09.30-11.30
    i srijedom 17.00-19.00 sati, uz uredovno radno vrijeme našega ureda.
2. Realizirati edukativni izlet na ski-odredište (Kupres ili Blidinje) sredinom veljače   
    2018.godine, u sklopu obilježavanja Valentinova
3. Realizacija radionica i igraonica za naše najmlađe
4. Realizacija okupljanja i djelovanja naših mladih  kroz našu udrugu i Savez
5. Početak  ciklusa edukacije – radionica u grupama  IV-VI  2019.godine
6. Aktivno sudjelovanje na XIV Kongresu osoba sa šećernom bolešću Hrvatske u Tučepima
7. Sudjelovanje na tradicionalnim Danima volontera Dalmacije (svibanj 2018.).
8. Realizacija naše velike akcije „Šetnjom do zdravlja - od jarbola do jarbola“, svibanj 2019.
9. Održavanje redovne izvještajne Skupštine Splitskog dijabetičkog društva
10. Edukativni izlet djece i roditelja u prirodu (Radmanove mlinice)
11. Obilježavanje 20.godišnjice otvorenja Centra za dijabetes u KBC Split (10.06.2019.)
12. Upućivanje bar 10-ero naše djece u zdravstveno-edukativne ljetne kampove
13. Psihološka podrška i pomoć djeci sa šećernom bolešću i njihovim roditeljima
14. Priprema i upućivanje naših 8 mladih za jedrenje Jadranom u suradnji sa udrugom
      „Mirno more“ iz Austrije i marinom Kaštela, rujan 2019.
15. Priprema i start ciklusa edukacije-radionica u grupama IX-XII 2019.godine
16. Aktivno sudjelovanje i odlazak na XXIII Koordinaciju udruga i Susreta dijabetičara
      Dalmacije u Omiš ( jesen 2019.)
17. Priprema i realizacija višednevnog obilježavanja 14.XI – Svjetskog dana šećerne bolesti
18. Realizacija bar 6 javnih plenarnih predavanja vrsnih stručnjaka o šećernoj bolesti
19. Pratiti javne natječaje, pripremiti projekte i javljati se na iste
20. Realizacija tradicionalnog „Božićnog programa za djecu sa šećernom bolešću“
21. Realizacija tradicionalne „Večeri slatkih“
22. Izdavanje biltena - časopisa
23. Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacije udruga dijabetičara Dalmacije, Hrvatskog
      saveza dijabetičkih udruga i zajedničkih djelovanja za skrb osoba sa šećernom bolešću.

                                                                  Splitsko dijabetičko društvo
                                                                     Predsjednik                                                                
                                                                     Branko Lulić, dipl.ing.

Poziv za Skupštinu SDD-a 28.04.2021.

Temeljem članka 15. Statuta Splitskog dijabetičkog društva pozivamo sve naše članove na

REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU
SPLITSKOG DIJABETIČKOG DRUŠTVA

koja će se održati 28. travnja 2021. godine (srijeda) u 18.00 sati
u Gradskoj knjižnici Marko Marulić, Slobode 2, u Splitu.

opširnije

Zimski rad ureda

Ured SDD-a neće raditi sa strankama u periodu

22.12.2020. do 18.01.2021.godine
 
Za slučaj potrebe možete kontaktirati predsjednika SDD-a

Branka Lulić na mob. 091 585 1780

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi društva su:

• okupiti što veći broj osoba oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi način povezane s dijabetesom

• osposobiti što veći broj oboljelih da upravljaju svojom bolešću i svojim životom uz pomoć Udruge i medicinskog osoblja

• unaprijediti kvalitetu života oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji

• omogućiti širenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignućima među oboljelima od dijabetesa

• preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti što ranijem otkrivanju bolesti kod već oboljelih, poboljšati liječenje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

• osobito poboljšati skrb za oboljelu djecu i mladež

Ciljeve ostvarujeno kroz različite aktivnosti:

• razni oblici poduke o šećernoj bolesti: predavanja, radionice;

• organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovježbu;

• edukativni kampovi i dječije radionice;

• savjetovalište;

• informiranje o pravima na liječenje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

12+6=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za šećernu bolest Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posvećene dijabetesu

http://www.idf.org
Međunarodna dijabetička federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.